ดัน ‘กู้ชีพฉุกเฉิน’ เข้าหลักสูตร

สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ เดินหน้าปลูกฝังเด็กเรียนรู้ทักษะกู้ชีพฉุกเฉิน สร้างภูมิเอาตัวรอด พร้อมช่วยเหลือคนอื่น พร้อมต่อยอดผลักดันบรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษา ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมทบทวนและประเมินผลการเรียนรู้และฝึกทักษะ “ค่ายรู้ รอดปลอดภัย” ของโครงการส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อพัฒนารูปแบบสู่ ความยั่งยืน

โดยมีนักเรียนและผู้ ปกครองกว่า 70 คนเข้าร่วมกิจกรรม ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฯ กล่าวว่า สมาคมต้องการประเมินผลนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรู้รอดปลอดภัยทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมาว่าเด็กๆ จะสามารถจดจำหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามที่ได้ผ่านการอบรมมาหรือไม่ และจะนำผลประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงทั้งในเรื่องของวิชาการและกิจกรรมการฝึกทักษะที่จะจัดขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน เมื่อได้ผลการประเมินครั้งนี้แล้วจะนำไปประกอบเป็นข้อมูลในหนังสือสรุปผลการดำเนินงานจัดค่ายรู้ รอดปลอดภัย เพื่อเรียนให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบถึงรูปแบบในการฝึกทักษะที่มีความจำเป็นต้องสอนให้นักเรียนได้รับรู้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กไม่ต้องรอให้โตก่อน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth