“ทนายปู”ยื่นศาลคุ้มคลองชะลอยึดทรัพย์อ้างคำพิพากษายังไม่สิ้นสุด

“ทนายยิ่งลักษณ์”ยื่นศาลปกครองขอคุ้มครอง ชะลอการขายทอดตลาดบ้าน-ทรัพย์สิน อ้างเหตุศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด  เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่สำนักงานศาลปกครอง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายนพดล หลาวทอง ทนายความ เป็นตัวแทนเดินทางมายื่นคำร้องทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม 4 คน ที่สั่งให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 3.5 หมื่นล้าน

จากกรณีจงใจปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และทำให้ทางราชการเสียหาย โดยขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้กรมบังคับคดีงดหรือชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด หลังจากก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอทุเลาเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไปแล้ว  โดยนายนพดล กล่าวว่า ที่มายื่นคำร้องใหม่ครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า การยึดทรัพย์บังคับคดีจะต้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำพิพากษา แต่กรณีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลใดให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว แต่คำสั่งที่ให้ชดใช้เป็นเพียงคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นในสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ อีกทั้งโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ครม. ที่ต้องเป็นผู้รับผิด หากเห็นว่าการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความไม่ถูกต้อง ก็ต้องเป็นอำนาจตรวจสอบของรัฐสภา ซึ่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติทางการปกครองบังคับไว้ชัดเจนว่าไม่ให้นำเรื่องคำสั่งทางปกครองหรือกระบวนการทางปกครองมาใช้บังคับกับกรณีนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews