8 หนทางสร้างสุขให้ชีวิต

นักวิทยาศาสตร์ได้มีการค้นพบใหม่ว่าเซลล์สมองหาใช่เสื่อมตายทางเดียวไม่ หากแต่สามารถงอกใหม่ได้ไม่ว่าอายุจะมากแค่ไหนก็ตามและวงจรเชื่อมต่อของเซลล์สมองอันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การพัฒนาจิตใจ นิสัยและบุคลิกภาพของคนเรา หาใช่เป็นสิ่งตายตัวไม่หากแต่สามารถปรับเปลี่ยนวงจรใหม่ได้ตลอดเวลาจนแก่จนตาย เราสามารถกระตุ้นการงอกใหม่และการปรับเปลี่ยนวงจรใหม่ของเซลล์สมองด้วยการปฏิบัติตัว 8 ประการ ดังต่อไปนี้

1.ออกกำลังกายประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วันด้วยการวิ่งเหยาะ เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิก ฯลฯ นานครั้งละ 30 นาที
2.บริหารจิต ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระหรือทำสมาธิทุกวันวันละ 1-2 ครั้งๆ ละ 10-15 นาทีหรือทำละหมาด อธิษฐานจิต และหมั่นเจริญสติระลึกรู้กับการเคลื่อนไหวร่างกายหรืออิริยาบถ (เช่น การหายใจเข้าออก การออกกำลังกาย การนั่ง นอน ยืน เดิน) และกิจกรรมต่างๆที่ทำในชีวิตประจำวัน (เช่น แปรงฟัน อาบน้ำ ดื่มน้ำ กินข้าว ล้างจาน ซักผ้า ขับรถ)
3.นอนหลับให้เพียงพอ ประมาณ 7-9 ชั่วโมงการนอนพอให้สังเกตได้จากการที่ตื่นนอนตอนเช้ารู้สึกสดชื่น ไม่ง่วง ไม่มึนศีรษะ และทำงานได้ทั้งวัน ไม่มีง่วงเหงาหาวนอน
4.กินอาการสุขภาพ ลดบริโภคไขมันและเนื้อแดง (เนื้อหมู เนื้อวัว) กินผักผลไม้และปลาให้มากๆ
5.หมั่นเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น การอ่านหนังสือ การศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ (จากอินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ การอบรมฟังบรรยาย การดูงาน) การเข้าสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ชมรม หรือสมาคม
6.หมั่นฝึกใช้สมอง เช่น ใช้ความคิดปรับปรุงพัฒนางานและสิ่งต่างๆ ถ้ามีเวลาว่างก็อาจลับสมองด้วยการเล่นเกม เล่นไพ่
7.คิดดี พูดดี ทำดี เช่น คิดบวก คิดสร้างสรรค์ รู้จักมองตน ทบทวนตัวเอง มองเห็นการอิงอาศัยและเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่ง ระลึกถึงบุญคุณของผู้คนและสิ่งต่างๆ ที่เอี้อให้เราอยู่รอดและเติบโต มีปิยวาจา ช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่น
8.หลีกเลี่ยงสิ่งที่บั่นทอนร่างกาย สมองและจิตใจ เช่น สุรา ยาสูบ สารเสพติด อบายมุขต่างๆ การอดนอนเรื้อรัง ความเครียดเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือกระทบกระเทือนต่อศีรษะ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth